Zoeken
  • Nick De Smet | kinesist Physiofit

Lijnzorgen in de geneeskunde

Om geneeskunde te organiseren zijn er verschillende systemen ontwikkeld om structuur te geven aan ons gezondheidssysteem. In België werken we met lijnzorgen waarin we volgende ‘lijnen’ kunnen onderscheiden:

Nulde lijn: mantelzorgers (niet professionelen die de zorg opnemen voor een ander). Hierdoor wordt er thuiszorg mogelijk gemaakt.

Eerste lijn: rechtstreekse toegankelijke hulp en zorg (huisartsen, thuisverpleging, ergo- en kinesitherapeuten, podologen, eerstelijnspsychologen en psychotherapeuten, psychiatrische thuiszorg, diëtisten, apothekers, tandartsen, …). De huisarts is de centrale figuur in deze lijn.

Tweede lijn: zorg- en hulpverleners die na verwijzing kunnen worden geconsulteerd (psycholoog, psychotherapeut, psychiater of de algemene ziekenhuizen).

Derde lijn: gespecialiseerde en intramurale (indien men langer dan 24u in een zorginstelling verblijft) zorg (psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen).

6 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

Hoe moeten we omgaan met pijn?

Monitoring van pijn is cruciaal om tot een stabiele lijn te komen in termen van pijn of beperking. Zodra we een provocerende beweging of houding in kaart kunnen brengen gebruiken we deze als her-test

© 2017 by PhysioFit